RushPlayer+HD video player; RMVB WMV MP4 AVi, etc

RushPlayer+ 1.4.4 - Phần mềm xem phim HD mọi định dạng mới
..more ∇

?

Would you like RushPlayer+ on your iDevice?
add http://cydia.myrepospace.com/Cuong1982/ to your Cydia Sources